Prawo karne

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Prawa Karnego adwokatów Ernesta Mocarskiego i Marcela Marszałka posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia wszelkich spraw karnych, w tym spraw karno-skarbowych. Adwokaci specjalizują się w reprezentowaniu klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz organami ścigania, w tym w postępowaniach "wpadkowych” tj. posiedzeniach związanych z tymczasowym aresztowaniem i czynnościach z osobami zatrzymanymi. Reprezentujemy klientów m.in. w sprawach związanych z udziałem w zorganizowanych grupach przestępczych, jak również przestępstw prowadzonych przed urzędami skarbowymi. Gwarantujemy fachowe, rzetelne podejście do powierzonych nam sprawa na każdym ich etapie. Prowadzimy kanał na YouTube, gdzie tłumaczymy ludzkim językiem meandry prawa karnego.

Prawo karne, skarbowe i gospodarcze

Adwokaci prowadzą sprawy karne, w tym sprawy o charakterze gospodarczym i skarbowym. Wyróżnia nas zaangażowanie oraz skuteczność. Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania karnego, w tym w trakcie tzw. tymczasowego aresztowania oraz podczas czynności z zatrzymanym.

Postępowanie przygotowawcze

Kancelaria Prawa Karnego w Warszawie oferuję pomoc prawną na etapie postępowania przygotowawczego m.in. poprzez zapoznanie się z aktami sprawy, udział w przesłuchaniu w charakterze obrońcy lub pełnomocnika, kontakt osobisty z zatrzymanym lub podejrzanym / tymczasowo aresztowanym.

Postępowanie sądowe

Karniści zapewniają kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania sądowego, w tym obsługę podczas procesów sądowych we wszystkich sprawach karnych i karno-skarbowych, a w szczególności udział na rozprawach i posiedzeniach Sądów. Adwokaci reprezentują klientów kancelarii również przed Sądami Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Prawo Karne Skarbowe

Nasi adwokaci reprezentują Klientów w postępowaniach karnych przed Urzędami Skarbowymi na terenie całej Polski, Krajową Administracją Skarbową, jak również przed wszystkimi organami ścigania. Zapewniamy usługi prawne związane z oceną ryzyka występującego w sprawach karnych skarbowych, wykroczeniach skarbowych, sprawach podatkowych. Udzielamy pomocy prawnej oraz porad prawnych na każdym etapie postępowania.
 
Adwokat Ernest Mocarski

Adwokat Ernest MocarskiAdwokat Marcel Marszałek

Adwokat Marcel Marszałek

Oferta

10 lat doświadczenia przed
Sądami i Prokuraturami
Doświadczenie w prawie karnym gospodarczym

Reprezentujemy klientów kancelarii we wszystkich rodzajach spraw karnych, na każdym etapie ich występowania. Zakres naszego wsparcia obejmuje m.in.:

 • porady prawne przed wszczęciem postępowania karnego;
 • reprezentację klienta w postępowaniu przed organami ścigania, a w szczególności przed Policją i Prokuraturą;
 • udział w czynnościach przesłuchania, konfrontacji, wizji lokalnej;
 • prowadzenie obrony klienta na etapie postępowania przygotowawczego;
 • pomoc klientom przy zatrzymaniu;
 • reprezentacja podejrzanych w posiedzeniu „aresztowym” tj. tymczasowe aresztowanie;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach Sądowych, przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym;
 • sporządzanie wszelkich pism w sprawach karny, w tym: apelacji, kasacji, zażaleń, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania, prywatnych aktów oskarżenia;
 • reprezentacja Klientów na etapie postępowania wykonawczego;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowania lub zatrzymanie;

Reprezentowaliśmy klientów m.in. w sprawach o:

 • Zabójstwo – art. 148 k.k.;
 • Nieumyślne spowodowanie śmierci – art. 155 k.k.
 • Ciężki uszczerbek na zdrowiu – art. 156 k.k.
 • Bójkę i Pobicie – art. 158 k.k.
 • Spowodowanie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego – art. 163 k.k.
 • Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym- art. 173 k.k.
 • Wypadek komunikacyjny – art. 177 k.k.
 • Jazdę po alkoholu – art. 178 a k.k. (czytaj więcej)
 • Prowadzenie pojazdu bez uprawnień – 180a k.k.
 • Zanieczyszczenie środowiska – art. 181 k.k.
 • Pozbawienie wolności człowieka – art. 189 k.k.
 • Groźby karalne – 190 k.k.
 • Znęcanie się – art. 207 k.k.
 • Narażenie życia albo zdrowia pracownika – 220 k.k.
 • Nadużycie funkcji – art. 231 k.k.
 • Zorganizowane grupy przestępcze – art. 258 k.k.
 • Oszustwo – art. 286 k.k.
 • Nadużycie zaufania – art. 296 k.k.
 • Pranie brudnych pieniędzy art. 299 k.k.

oraz wielu innych przestępstwach karnych i karno-skarbowych.

Kontakt

Formularz kontaktowy

  Adres ul. Dywizjonu 303 149C, lok. 61, 01-470 Warszawa
  Telefon +48 668 359 677
  Email e.mocarski@mmlawyers.pl