Prawo karne skarbowe i gospodarcze

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka prawa gospodarczego Ernesta Mocarskiego i Marcel Marszałka jest legalnie działającą firmą prawniczą. Specjalizuje się w obsłudze skomplikowanych transakcji handlowych oraz prowadzeniu złożonych postępowań sądowych, w sprawach korporacyjnych, biznesowych, a także wykroczeń skarbowych i przestępstw popełnianych przeciwko tak zwanemu obrotowi gospodarczemu. Gwarantujemy fachowe i rzetelne podejście do powierzonych nam spraw na każdym ich etapie. Chronimy interesy firm oraz prywatnych i ich rodzin.

Prawo karne skarbowe i gospodarcze

Prowadzimy sprawy karne gospodarcze, karne skarbowe, udzielamy porad i pomocy prawnej w zakresie prawa karnego gospodarczego. Wyróżniamy się doświadczeniem w sprawach karnych i karno skarbowych, w których organy ścigania uznały daną transakcję za oszustwo podatkowe VAT. Reprezentujemy klientów na każdym etapie postepowania, w tym w trakcie tzw. tymczasowego aresztowania.

Postępowanie przygotowawcze

Nasza Kancelaria Prawa karnego gospodarczego w Warszawie oferuje pomoc prawną w postępowaniach przygotowawczych m.in. zapoznanie się z aktami sprawy, udział w przesłuchaniu jako pełnomocnik świadka, udział w przesłuchaniu podejrzanego jako obrońca, kontakt z tymczasowo aresztowanym.

Postępowanie sądowe

Nasza Kancelaria oferuję kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania, w tym obsługę podczas procesów sądowych w sprawach karnych skarbowych, wykroczeniach skarbowych, a w szczególności podtrzymywanie linii obrony, udział w posiedzeniach Sądów, składanie apelacji i zażaleń.

Prawo Skarbowe Porady

Nasi adwokaci reprezentują Klientów w postępowaniach karnych przed Urzędami Skarbowymi na terenie całej Polski, Krajową Administracją Skarbową, jak również przed wszystkimi organami ścigania. Zapewniamy usługi prawne związane z oceną ryzyka występującego w sprawach karnych skarbowych, wykroczeniach skarbowych, sprawach podatkowych. Udzielamy pomocy prawnej oraz porad prawnych na każdym etapie postępowania.
 
Adwokat Ernest Mocarski

Adwokat Ernest MocarskiAdwokat Marcel Marszałek

Adwokat Marcel Marszałek

Nasze kompetencje

Dlaczego my?

7 lat doświadczenia
zawodowego
Doświadczenie w prawie karnym gospodarczym

Działając w obrębie prawa karnego mamy do czynienia z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu. Prawo obowiązujące w naszym kraju jest bardzo złożone, w związku z tym prowadzenie działalności gospodarczej czy też zarządzanie podmiotami gospodarczymi niesie za sobą ryzyko. Przepisy prawa nowelizują się i zmieniają każdego dnia. Tak samo my każdego dnia pracujemy na rzecz naszych klientów, zapewniając im sprawiedliwość i oczekiwane efekty. Ponadto nasze doświadczenie i wiedza są cały czas pogłębiane, przykładem jest adwokat Ernest Mocarski, który podjął studia podyplomowe prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Obrona w postępowaniu karno-skarbowym

Nasza Kancelaria Prawa Gospodarczego – Prawo Karne Warszawa mając na uwadze liczne problemy naszych Klientów związane z prowadzeniem dużych działalności gospodarczych, w tym dokonywanie rozliczeń finansowych o mieniu wielkiej wartości dostarcza swoim Klientom pełną usługę compliance związaną z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kancelaria Prawa Karnego oferuje kompleksowe wsparcie w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym, w szczególności reprezentując swoich Mocodawców w tzw. sprawach karnych skarbowych. Szereg naszych działań mających na celu wsparcie Prezesów i Członków Zarządów spółek prawa handlowego obejmuje m.in. ocenę zgodności instytucji obowiązanej z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wsparcie i wdrożenie wymogów regulacyjnych, pełną ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, ekspercką pomoc w kwestiach spornych z klientami, regulatorami i instytucjami nadzorczymi, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację obowiązków w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wsparcie w Identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego (UBO). Kancelaria zapewnia pełną obsługę na terytorium m.st. Warszawy oraz na terenie całej Polski. Naszym specjalistom zaufały podmioty gospodarcze, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Kancelaria Adwokacka

Sprawy karne
skarbowe i gospodarcze
Warszawa


Sprawy Karne Skarbowe prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Kancelarii tj. adwokatów oraz doradców podatkowych zarówno na wczesnym etapie kontroli skarbowej lub celno-skarbowej, jak również przed Sądami powszechnymi w sprawach, w których prowadzone są postępowania karne. Reprezentujemy naszych Klientów również w związku z instytucją uregulowaną w art. 16 kodeks karny skarbowy instytucją czynnego żalu, która umożliwia odstąpienie od ukarania sprawców, którzy wyrazili „skruchę”.

Adwokat Warszawa
Prawo Karne Skarbowe pomimo tego, że w swojej nazwie zawiera dwa człony odnoszące się bezpośrednio do prawa karnego posiada swój specyficzny charakter.

Po pierwsze prawo karne skarbowe istnieje na styku prawa karnego oraz prawa gospodarczego w związku, z czym musimy być świadomi wybrania kancelarii/adwokata, który ma wiedzę w zakresie obu dziedzin prawa.

Wielokrotnie mieliśmy okazje stawać na sprawach sądowych z przedstawicielami kancelarii stricte gospodarczymi i musimy stwierdzić, iż o ile ich wiedza w zakresie prawa gospodarczego była godna podziwu, to proces karny stanowił dla nich nie lada wyzwanie.

Kontakt

Formularz kontaktowy

    Adres ul. Dywizjonu 303 149C, lok. 61, 01-470 Warszawa
    Telefon +48 22 258 258 2
    Email kancelaria@ernestmocarski.pl