Adwokat Karne Gospodarcze i Skarbowe Warszawa

Adwokat prawo karne skarbowe Warszawa – jak wybrać?

Adwokat sprawy karne skarbowe i gospodarcze – co wchodzi w zakres jego kompetencji?

Prawo Karne Skarbowe pomimo tego, że w swojej nazwie zawiera dwa człony odnoszące się bezpośrednio do prawa karnego posiada swój specyficzny charakter. Po pierwsze prawo karne gospodarcze istnieje na styku prawa karnego oraz prawa gospodarczego w związku, z czym musimy być świadomi wybrania kancelarii/adwokata, który ma wiedzę w zakresie obu dziedzin prawa. Wielokrotnie mieliśmy okazje stawać na sprawach sądowych z przedstawicielami kancelarii stricte gospodarczymi i musimy stwierdzić, iż o ile ich wiedza w zakresie prawa gospodarczego była godna podziwu, to proces karny stanowił dla nich nie lada wyzwanie.

W tym miejscu warto wskazać, iż proces karny jest zupełnie odmienny od procesu cywilnego/gospodarczego, a od października 2019 r. został on poddany wielu nowym normom prawnym. Dodatkowo należy pamiętać, że Państwa sprawa będzie się odbywała w Sądzie pod reżimem Kodeksu Postępowania Karnego, dlatego głównie powinniśmy szukać adwokata – karnisty, ale karnisty, który chce się dokształcać w dziedzinach związanych z prawem podatkowym, skarbowym oraz gospodarczym.

W naszej kancelarii możecie Państwo znaleźć praktyków prawa karnego, którzy od lat interesują się dziedzinami związanymi z prawem gospodarczym

Adwokat Ernest Mocarski jest m.in. absolwentem Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Gospodarczego i Skarbowego prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dodatkowo Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi, ekonomistami, księgowymi oraz biegłymi rewidentami, którzy wspomagają adwokatów w merytorycznej ocenie sytuacji klienta.

Kancelaria Adwokata Ernesta Mocarskiego zapewnia pełną obsługę prawną klientów, którzy mieli nie miłą okazję na spotkanie z wykwalifikowanymi organami państwowymi powołanymi do ścigania przestępstw gospodarczych.

Kolejnym ważnym aspektem przy wyborze Adwokata, który będzie prowadził naszą sprawę jest rzetelność i czas, który nam poświęci. Sprawy gospodarcze charakteryzują się tym, iż są one bardzo obszerne, a ilość akt może przekraczać pojemność ciężarówki. Dla przykładu w jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię na etapie postępowania przygotowawczego prokuratura zgromadziła już 460 tomów akt tj. ok. 90.000, 00 stron. W celu prowadzenia rzetelnej i skutecznej obrony adwokat/zespół specjalistów powinien zapoznać się z całością dokumentacji już na wczesnym etapie postępowania. W związku z powyższym należy uważać na osoby, które twierdzą, że potrzebują mało czasu na przygotowanie albo, iż sprawa nie jest skomplikowana.

Postępowanie karne dzieli się na:

 • postępowanie przygotowawcze;
 • postępowanie sądowe.

Postępowanie przygotowawcze to postępowanie prowadzone przez prokuraturę oraz organy ścigania do tego powołane jak: CBA, KAS itp.

Wielu klientów zadaje nam pytanie, kiedy prowadzone jest dochodzenie?

Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie dochodzenia albo śledztwa

Co do zasady śledztwo jest prowadzone w bardziej skomplikowanych oraz trudniejszy sprawach, a więc w większości spraw związanych z przestępstwami gospodarczymi prowadzone będzie śledztwo. Dodatkowo kodeks postępowania karnego stanowi, iż w przypadku, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona przestępstwem nie przekracza 200.000,00 zł prowadzi się Dochodzenie, a powyżej tej sumy śledztwo.

Z nasz ego doświadczenia wynika, że w większości spraw gospodarczych prowadzone jest śledztwo.

Wszczęcie śledztwa albo dochodzenia może się wiązać z pewnymi ograniczeniami dla osoby Podejrzanej. Największym problemem jest możliwość zastosowania przez organy ścigania tzw. tymczasowego aresztowania na okres do 3 miesięcy, które sukcesywnie może być przedłużane.

Tymczasowe aresztowanie polega na przebywaniu w Areszcie Śledczym, gdzie o jakimkolwiek kontakcie z innymi osobami poza Zakładem decyduje Prokurator.

Ponadto w wyniku wszczęcie postępowania przygotowawczego ograniczenia mogą polegać na:

 • obowiązku stawiania się na każdą decyzje organu ścigania;
 • złożeniu poręczenia majątkowego;
 • dozorze Policji, – czyli obowiązku stawiennictwa w najbliższym względem miejsca zamieszkania komisariacie Policji w pewnych odstępach czasowych np. raz na miesiąc;
 • zakazie opuszczania kraju;
 • zawieszeniu w czynnościach służbowych;
 • zakazie wykonywania danego rodzaju działalności.

Celem działania naszych adwokatów jest zapewnienie Państwu, aby ww. ograniczenia trwały jak najkrócej, albo nigdy nie powstały. Przedmiotowe ograniczenia powstają na początkowym etapie dochodzenia/śledztwa, dlatego tak ważna jest rzetelność adwokata już od pierwszych dni prowadzenia postępowania w sprawach karnych gospodarczych.

Kolejnym pytaniem, które bardzo często pada z ust naszych klientów jest zapytanie odnośnie tego, jak mogłem uniknąć obecnej sytuacji tj. bycia podejrzanym o przestępstwo gospodarcze.

W tym miejscu warto wskazać kilka wskazówek dla przedsiębiorców:

 1. Należy dokonywać weryfikacji swoich kontrahentów i to dokumentować;
 2. Sprawdzać stan środków trwałych, zasobów kadrowych itp.;
 3. Sprawdzić czy podatnik składa deklaracje podatkowe;
 4. Dokonywać weryfikacji umów, faktur itp.;
 5. Zaimplementować politykę przeciw praniu brudnych pieniędzy i weryfikacji kontrahentów;
 6. Posiadać wszelkie potwierdzenia transakcji.

Jednym z naszych klientów był „wysoko postawiony” menadżer, który podejrzewał, iż jest oszukiwany przez swoich współpracowników. W związku z tym zaproponowaliśmy mu, aby od każdego pracownika, który dawał mu jakieś pismo do podpisu zbierał pieczątkę z datą i podpisem osoby przedstawiającej dokument. Po tygodniu wprowadzenia naszego pomysłu ów Menadżer dostawał o 70% mniej pism i przestał przejmować się tym, iż z premedytacją zostanie wprowadzony w błąd przez współpracowników.

Różne działalności potrzebują różnego podejścia, a ochronę przed uwikłaniem się w przestępstwo gospodarczego najlepiej jest uzyskać poprzez poradę prawną.

Nasi adwokaci są dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku.

Ostatnim zagadnieniem, ale nie mniej ważnym jest aspekt związany z ochroną majątku naszych klientów. W naszej kancelarii pracuje szereg osób, które mają na celu przeanalizowanie sytuacji prawnej pod kątem posiadanego majątku i jego ochrony. Podobnie, jak w przypadku związanym z kwestią uniknięcia uwikłania w problemy z prawem i tutaj odpowiedzią jest wczesna wizyta u adwokata, który pomoże Państwu na przeanalizowanie sytuacji finansowej. Warto zaznaczyć, iż po wszczęciu postępowania przeciwko Państwu organy ścigania mogą dokonać zabezpieczenia Państwa majątku m.in. celem pokrycia przyszłych kar pieniężnych, grzywien itp. Dodatkowo w ostatnim okresie prokuratura została wyposażona możliwość konfiskaty majątku. W tej sytuacji wczesna analiza prawna będzie najskuteczniejszym narzędziem do ochrony posiadanego majątku. W przypadku prowadzenia spółek prawa handlowego trzeba również pamiętać o możliwości pociągnięcia spółek do tak zwanej odpowiedzialności posiłkowej przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym.

Kancelaria Adwokata Ernesta Mocarskiego kompleksowo pomaga swoim klientom w rozpoznaniu ich sytuacji prawnej, a następnie w sposób rzetelny i skuteczny reprezentuje klientów w postępowaniu przygotowawczym i sądowym traktując każdą sprawę, jako pierwszą, ostatnią i najważniejszą.

Nad Państwa ochroną czuwa cały skład stworzony z osób będących praktykami różnych dziedzin związanych z prawem karnym gospodarczym/skarbowym.

2 komentarzy do “Adwokat prawo karne skarbowe Warszawa – jak wybrać?”

 1. Witam, co można zrobić w przypadku go osobie aresztowanej policja nie zezwala na wykonanie przysłgującego mu telefonu i nie ma kontaktu z tą osobą? Chodzi o sprawę karno-skarbową.

  1. Szanowna Pani Alino,

   W takim przypadku można ustanowić jako osoba bliska obrońce dla osoby zatrzymanej, który to do potwierdzenia upoważnienia przez osobę zatrzymaną będzie mógł działać w jej imieniu. Obrońca będzie mógł skontaktować się z daną osobą, zapoznać ze sprawą oraz reprezentować daną osobę.

   Z wyrazami szacunku
   Adwokat Ernest Mocarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *