Artykuły - porady i opis przestępstw karno-gospodarczych

Razem z dynamicznie zmieniającymi się przepisami, Kancelaria cyklicznie aktualizuje tą sekcję strony. Znajdą tutaj Państwo wszystko na temat wykroczeń, przestępstw i porad związanych z tematyką strony.

Opis przestępstw karno-gospodarczych

Pokażny zbiór opisów przestępstw jest dostępny dla Państwa cały czas. Artykuły powstają w oparciu o doświadczenie naszych adwokatów.

Porady z zakrestu prawa karnego gospodarczego

Seria artykułów - porad powstała aby każdy czytelnik mógł posiąść użyteczną wiedzę. Jak pokazuje praktyka zarzuty przestępstwa gospodarczego często słyszą także pracownicy, niebędący przedsiębiorcami. To tylko pokazuje, że odpowiedzialność dotyczy niemalże każdego z nas i warto się zabezpieczyć.

Adwokat Karne Gospodarcze i Skarbowe Warszawa

Adwokat prawo karne skarbowe Warszawa – jak wybrać?

Adwokat sprawy karne skarbowe i gospodarcze – co wchodzi w zakres jego kompetencji? Prawo Karne Skarbowe pomimo tego, że w swojej nazwie zawiera dwa człony odnoszące się bezpośrednio do prawa karnego posiada swój specyficzny charakter. Po pierwsze prawo karne gospodarcze istnieje na styku prawa karnego oraz prawa gospodarczego w związku, z czym musimy być świadomi

Czytaj dalej
Szkoda w obrocie gospodarczym

Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym – nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o art. 296 k.k.

Przestępstwo stypizowane w art. 296 k.k. nazywane potocznie ,,nadużyciem zaufania’’ ma dość złożoną konstrukcję. Z uwagi na indywidualny charakter z zarzutami tego rodzaju spotykają się najczęściej menedżerowie, członkowie zarządów spółek i inne osoby obowiązane do zajmowania się cudzymi sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą. Skazanie za popełnienie tego przestępstwa wiążę się nie tylko z ewentualną karą

Czytaj dalej

SYGNALISTA to już nie mit, a FAKT

Z czym Państwu kojarzy się słowo „Sygnalista”? z Panem w żółtej kamizelce z lizakiem ? z tak zwanym „Konfidentem” ? „Kapusiem”? Czy w ogóle z jakąś postacią bajkową. Realnie w Polskim systemie prawnym przedmiotowe pojęcie  de facto  nie funkcjonuje. Tak wiem, że są przepisy: – Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym – art. 3a Ustawy; – Ustawy

Czytaj dalej

Czy Revolu(t)cja może zjeść własne dzieci? Czym jest Revolut i czy korzystanie z niego jest bezpieczne?

Rewolucja? Bank? Instytucja finansowa? Czym jest Revolut i czy korzystanie z niego jest bezpieczne? Revolut to Brytyjski (Czy, aby na pewno?) start-up, określany prestiżowym mianem „jednorożca” czyli stosunkowo nie dawno powstałego przedsiębiorstwa, którego wycena przekracza 1 mld dolarów. Na świecie jest ponad 300 firm z taką wyceną. Zalicza się do nich Revolut LTD, zarejestrowany na

Czytaj dalej
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zapomniany obowiązek, do czasu…

W dniu 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zwanego potocznie CRBR. W swym zamyśle, ten nowy rejestr publiczny to swoista księga w publicznej bibliotece,

Czytaj dalej

Galopująca odpowiedzialność AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zwana potocznie z języka angielskiego AML, ustawą AML (Antiy – Money Laundring) kolejny już raz oznacza większą odpowiedzialności i wyższe kary. Wpisuje się to w występujący już od długie czasu i dosyć ustabilizowany trend. Doskonale obrazuje to Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce rokrocznie przygotowywany 

Czytaj dalej
Przestępstwa giełdowe

Przestępstwa giełdowe

Podobnie, jak inne przestępstwa związane z prawem karnym gospodarczym. Przestępstwa giełdowe mają charakter skomplikowany, ponieważ odnoszą się do tzw. prawa karnego pozakodeksowego – co oznacza -, że ich znamiona są opisane w innych ustawach niż kodeks karny. Przestępstw giełdowych jest dość sporo, ale dwa kluczowe przestępstwa, które powinny nas interesować głównie ze względu na ich

Czytaj dalej
Nielegalny obrót paliwami

Nielegalny obrót paliwami

W ramach prowadzenia kancelarii adwokackiej kilkukrotnie zarówno na łamach przedmiotowej strony, jak również bloga „prawoMOCNEGO” odniosłem się do przestępstwa będącego dla mnie „creme de la creme” przestępstw tj. wyłudzania podatku VAT. Jednakże dotychczas nie nawiązałem do ww. przestępstwa w kontekście nielegalnego obrotu paliwami płynnymi, a to właśnie największe wyłudzenia podatku od towarów i usług powstają

Czytaj dalej
Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów

Przestępstwo fałszowania dokumentów jest przestępstwem bardzo często połączonym z innymi przestępstwami gospodarczymi w konsekwencji, czego fałszowanie dokumentacji jest zazwyczaj częścią składową „poważniejszych” przestępstw takich jak: fałszowania faktur celem uzyskania należności publicznoprawnej; uczestniczenia w karuzeli podatkowej; wyłudzenia kredytu; oszustwa. Przestępstwo fałszowania dokumentów definiuje nam art. 270 k.k., w którym ustawodawca stwierdza, że „Kto, w celu użycia

Czytaj dalej
Oszustwo kredytowe

Oszustwo kredytowe

Oszustwo kredytowe zwane też przez wielu oszustwem kapitałowym lub gospodarczym jest obecnie jednym z najczęściej ściganych przestępstw przez organy państwa. Oszustwo kredytowe jest de facto występującym we współczesnym świecie gospodarki wolnorynkowej przestępstwem polegającym na wyłudzeniu kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji itp. przez oszukańcze poczynania, jak: przedstawianie nieprawdziwych dokumentów lub oświadczeń; nieinformowanie kredytodawcy (dawcy

Czytaj dalej