Artykuły - porady i opis przestępstw karno-gospodarczych

Razem z dynamicznie zmieniającymi się przepisami, Kancelaria cyklicznie aktualizuje tą sekcję strony. Znajdą tutaj Państwo wszystko na temat wykroczeń, przestępstw i porad związanych z tematyką strony.

Opis przestępstw karno-gospodarczych

Pokażny zbiór opisów przestępstw jest dostępny dla Państwa cały czas. Artykuły powstają w oparciu o doświadczenie naszych adwokatów.

Porady z zakrestu prawa karnego gospodarczego

Seria artykułów - porad powstała aby każdy czytelnik mógł posiąść użyteczną wiedzę. Jak pokazuje praktyka zarzuty przestępstwa gospodarczego często słyszą także pracownicy, niebędący przedsiębiorcami. To tylko pokazuje, że odpowiedzialność dotyczy niemalże każdego z nas i warto się zabezpieczyć.

Adwokat Karne Gospodarcze i Skarbowe Warszawa

Adwokat prawo karne skarbowe Warszawa – jak wybrać?

Adwokat sprawy karne skarbowe i gospodarcze – co wchodzi w zakres jego kompetencji? Prawo Karne Skarbowe pomimo tego, że w swojej nazwie zawiera dwa człony odnoszące się bezpośrednio do prawa karnego posiada swój specyficzny charakter. Po pierwsze prawo karne gospodarcze istnieje na styku prawa karnego oraz prawa gospodarczego w związku, z czym musimy być świadomi

Czytaj dalej

Kiedy nie można stosować tymczasowego aresztowania, czyli słów kilka o negatywnych przesłankach

Złożony przez prokuratora wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania to prawie pewnik jego zastosowania – do takiego wniosku prowadzą najświeższe statystyki dotyczące tymczasowego aresztowania. Sądy często bezrefleksyjnie stosują tymczasowe aresztowanie, a jeszcze łatwiej przychodzi im przedłużanie stosowania tego środka. Tymczasem przepisy Kodeksu postępowania karnego przewidują szereg sytuacji, w których tymczasowego aresztowania się nie stosuje lub należy

Czytaj dalej
zbrodnia vatowska

Zbrodnia vatowska czyli nawet 25 lat pozbawienia wolności

W 2017 r. w życie weszły przepisy o tzw. zbrodniach vatowskich przewidujące drakońskie kary za fałszerstwo faktur. I choć przepisy te obowiązują od prawie 5 lat, orzecznictwo w tym zakresie jest dość ubogie. Niemniej jednak stwierdzić należy, że prokuratura i organy skarbowe nie próżnują i aktywnie stawiają zarzuty, których skala potrafi robić wrażenie. Organy ścigania

Czytaj dalej
Kara za przestępstwa skarbowe w 2022r

Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 r.

Nowy rok przyniósł sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia. Względem ubiegłego roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o kwotę 310 zł brutto i wynosi ono obecnie 3010 zł brutto. Ponieważ wysokość kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia, wzrost minimalnego wynagrodzenia spowodował podwyżkę tych kar. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje pewien ,,kruczek’’, o

Czytaj dalej
Przesłanki warunkowego umorzenie postępowania karno-skarbowego

Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karno-skarbowego

Przesłanki warunkowego umorzenie postępowania karno-skarbowego Instytucja warunkowego umorzenia postępowania to jedna z możliwości pozwalająca zachowanie ,,czystej’’ karty karnej. W wypadku warunkowego umorzenia postępowania, sprawca w świetle przepisów prawa nie jest osobą karaną, choć to nie oznacza, że całkowicie unika konsekwencji. Możliwość warunkowego umorzenia postępowania istnieje również w przypadku postępowania karno-skarbowego, jednak istnieją pewne różnice między

Czytaj dalej
Dłuższy czas blokady rachunku bankowego i nie tylko

Dłuższy czas blokady rachunku bankowego i nie tylko – zmiany w przepisach z 12.01.2022 r. dotyczące blokady rachunku i wstrzymania transakcji

Dnia 12 stycznia 2022 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące zasad wstrzymywania transakcji i przeprowadzania blokad środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na podstawie ustawy Prawo Bankowe i ustawy o AML. Nowe przepisy to przede wszystkim większe uprawnienia prokuratorów, którzy mogą na dłużej blokować środki na rachunku bankowym i wstrzymywać transakcje, jak również stojące w

Czytaj dalej
Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg

Nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg (art. 61 k.k.s.) – co za to grozi?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami – jednymz ważniejszych jest prowadzenie ksiąg. Przedsiębiorca ma obowiązek rzetelnegoi zgodnego z prawem ksiąg. Jeżeli Urząd Skarbowy stwierdzi, że księgi były prowadzone nierzetelnie lub wadliwie, ma możliwość postawienia konkretnych zarzutów z Kodeksu karnego skarbowego. Co grozi za nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg i czym się jedno różni

Czytaj dalej

Blokada rachunku bankowego, a postanowienie o uznaniu środków pieniężnych za dowód rzeczowy – na podstawie przepisów Prawa Bankowego.

W walce z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu prokuratura ima się różnych środków, w tym także i tych, które zgodnie z literą prawa powinny być wykorzystywane w innych celach. Jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi to czasowa blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Słowo ,,czasowa’’ ma kluczowe znaczenie, bowiem po upływie wskazanego w przepisie czasu,

Czytaj dalej
Wniosek o uchylenie aresztowania

Tymczasowe aresztowanie – wniosek o uchylenie lub o zmianę na inny środek zapobiegawczy

Jak dowodzą statystyki, z roku na rok zwiększają się liczby osób tymczasowo aresztowanych. Środek zapobiegawczy, który ze swej istoty powinien być stosowany  wyjątkowo i tylko w ściśle określonych przypadkach, staje się obecnie jednym z podstawowych instrumentów stosowanych przez organy ścigania i Sądy w celu zabezpieczenia szeroko pojmowanego ,,prawidłowego toku postępowania’’ . Osoby tymczasowo aresztowane niestety

Czytaj dalej
Widzenie z tymczasowo aresztowanym

Widzenie w areszcie z tymczasowo aresztowanym oraz jak się odwołać od braku zgody na widzenie?

Tymczasowe aresztowanie wiąże się z wieloma dolegliwościami i pod wieloma względami jest ono bardziej dolegliwe niż ,,zwyczajny’’ pobyt w zakładzie karnym. Jest to związane choćby ze ściślejszym ograniczeniem dostępu do osoby tymczasowo aresztowanej w ramach widzeń. Możliwość widzenia z osadzonym jest uzależniona od zgody organu, do którego dyspozycji osadzony pozostaje. Nie wszyscy jednak wiedzą, że

Czytaj dalej
Zażalenie tymczasowego aresztowania

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu

Na postanowienie w przedmiocie zastosowania lub przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania, podobnie jak w przypadku innych środków zapobiegawczych, przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje także na niekorzystne postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego. Procedura rozpoznania zażaleń dotyczących tymczasowego aresztowania przebiegać może różnie w zależności od tego, czego dokładnie dotyczy zaskarżane postanowienie. Jak skutecznie złożyć

Czytaj dalej