Artykuły - porady i opis przestępstw karno-gospodarczych

Razem z dynamicznie zmieniającymi się przepisami, Kancelaria cyklicznie aktualizuje tą sekcję strony. Znajdą tutaj Państwo wszystko na temat wykroczeń, przestępstw i porad związanych z tematyką strony.

Opis przestępstw karno-gospodarczych

Pokażny zbiór opisów przestępstw jest dostępny dla Państwa cały czas. Artykuły powstają w oparciu o doświadczenie naszych adwokatów.

Porady z zakrestu prawa karnego gospodarczego

Seria artykułów - porad powstała aby każdy czytelnik mógł posiąść użyteczną wiedzę. Jak pokazuje praktyka zarzuty przestępstwa gospodarczego często słyszą także pracownicy, niebędący przedsiębiorcami. To tylko pokazuje, że odpowiedzialność dotyczy niemalże każdego z nas i warto się zabezpieczyć.

Adwokat Karne Gospodarcze i Skarbowe Warszawa

Adwokat prawo karne skarbowe Warszawa – jak wybrać?

Adwokat sprawy karne skarbowe i gospodarcze – co wchodzi w zakres jego kompetencji? Prawo Karne Skarbowe pomimo tego, że w swojej nazwie zawiera dwa człony odnoszące się bezpośrednio do prawa karnego posiada swój specyficzny charakter. Po pierwsze prawo karne gospodarcze istnieje na styku prawa karnego oraz prawa gospodarczego w związku, z czym musimy być świadomi

Czytaj dalej

Blokada rachunku bankowego, a postanowienie o uznaniu środków pieniężnych za dowód rzeczowy – na podstawie przepisów Prawa Bankowego.

W walce z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu prokuratura ima się różnych środków, w tym także i tych, które zgodnie z literą prawa powinny być wykorzystywane w innych celach. Jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi to czasowa blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Słowo ,,czasowa’’ ma kluczowe znaczenie, bowiem po upływie wskazanego w przepisie czasu,

Czytaj dalej
Wniosek o uchylenie aresztowania

Tymczasowe aresztowanie – wniosek o uchylenie lub o zmianę na inny środek zapobiegawczy

Jak dowodzą statystyki, z roku na rok zwiększają się liczby osób tymczasowo aresztowanych. Środek zapobiegawczy, który ze swej istoty powinien być stosowany  wyjątkowo i tylko w ściśle określonych przypadkach, staje się obecnie jednym z podstawowych instrumentów stosowanych przez organy ścigania i Sądy w celu zabezpieczenia szeroko pojmowanego ,,prawidłowego toku postępowania’’ . Osoby tymczasowo aresztowane niestety

Czytaj dalej
Widzenie z tymczasowo aresztowanym

Widzenie w areszcie z tymczasowo aresztowanym oraz jak się odwołać od braku zgody na widzenie?

Tymczasowe aresztowanie wiąże się z wieloma dolegliwościami i pod wieloma względami jest ono bardziej dolegliwe niż ,,zwyczajny’’ pobyt w zakładzie karnym. Jest to związane choćby ze ściślejszym ograniczeniem dostępu do osoby tymczasowo aresztowanej w ramach widzeń. Możliwość widzenia z osadzonym jest uzależniona od zgody organu, do którego dyspozycji osadzony pozostaje. Nie wszyscy jednak wiedzą, że

Czytaj dalej
Zażalenie tymczasowego aresztowania

Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu

Na postanowienie w przedmiocie zastosowania lub przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania, podobnie jak w przypadku innych środków zapobiegawczych, przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje także na niekorzystne postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego. Procedura rozpoznania zażaleń dotyczących tymczasowego aresztowania przebiegać może różnie w zależności od tego, czego dokładnie dotyczy zaskarżane postanowienie. Jak skutecznie złożyć

Czytaj dalej

Obawa matactwa jako przesłanka tymczasowego aresztowania

Możliwość zastosowania tymczasowego aresztowania, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego, ograniczona jest koniecznością ziszczenia się określonych warunków, określonych w Kodeksie postępowania karnego. I choć wydawać by się mogło, że tymczasowe aresztowanie winno być środkiem ostatecznym (ultima ratio), to praktyka procesowa pokazuje, że zbyt łatwo organom ściągania przychodzi składanie wniosków o ,,tymczas’’, a sądom

Czytaj dalej

Tymczasowe aresztowanie – przesłanki ogólne i szczególne a praktyka organów procesowych

Stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w ramach procedury karnej z pewnością stanowi ,,piętę Achillesa’’ polskiego wymiaru sprawiedliwości. Od wielu lat ten najsurowszy środek zapobiegawczy trawi problem automatyzmu w jego stosowaniu i dalszym przedłużaniu, wykorzystywania go w celach innych niż do których został on stworzony, jak brak należytego badania rzeczywistego występowania przesłanek ogólnych i

Czytaj dalej

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Przepisy kodeksu postępowania karnego zawierają pokaźny katalog środków zmierzających do wymuszenia spełniania obowiązków procesowych lub zapewnienia prawidłowego toku procesu, czyli tzw. środków przymusu procesowego. Obok zatrzymania, czy licznych mieszczących się w tej kategorii środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie, dozór, poręczenie majątkowe) wyróżnić można zabezpieczenie majątkowe. Czym jest zabezpieczenie majątkowe, kiedy się je stosuje i jak

Czytaj dalej
Szkoda w obrocie gospodarczym

Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym – nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o art. 296 k.k.

Przestępstwo stypizowane w art. 296 k.k. nazywane potocznie ,,nadużyciem zaufania’’ ma dość złożoną konstrukcję. Z uwagi na indywidualny charakter z zarzutami tego rodzaju spotykają się najczęściej menedżerowie, członkowie zarządów spółek i inne osoby obowiązane do zajmowania się cudzymi sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą. Skazanie za popełnienie tego przestępstwa wiążę się nie tylko z ewentualną karą

Czytaj dalej

SYGNALISTA to już nie mit, a FAKT

Z czym Państwu kojarzy się słowo „Sygnalista”? z Panem w żółtej kamizelce z lizakiem ? z tak zwanym „Konfidentem” ? „Kapusiem”? Czy w ogóle z jakąś postacią bajkową. Realnie w Polskim systemie prawnym przedmiotowe pojęcie  de facto  nie funkcjonuje. Tak wiem, że są przepisy: – Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym – art. 3a Ustawy; – Ustawy

Czytaj dalej

Czy Revolu(t)cja może zjeść własne dzieci? Czym jest Revolut i czy korzystanie z niego jest bezpieczne?

Rewolucja? Bank? Instytucja finansowa? Czym jest Revolut i czy korzystanie z niego jest bezpieczne? Revolut to Brytyjski (Czy, aby na pewno?) start-up, określany prestiżowym mianem „jednorożca” czyli stosunkowo nie dawno powstałego przedsiębiorstwa, którego wycena przekracza 1 mld dolarów. Na świecie jest ponad 300 firm z taką wyceną. Zalicza się do nich Revolut LTD, zarejestrowany na

Czytaj dalej