Adwokat prawo karne skarbowe Warszawa – jak wybrać?

Prawo Karne Skarbowe pomimo tego, że w swojej nazwie zawiera dwa człony odnoszące się bezpośrednio do prawa karnego posiada swój specyficzny charakter. Po pierwsze prawo karne gospodarcze istnieje na styku prawa karnego oraz prawa gospodarczego w związku, z czym musimy być świadomi wybrania kancelarii/adwokata, który ma wiedzę w zakresie obu dziedzin prawa. Wielokrotnie mieliśmy okazje

Czytaj dalej

Przestępstwa giełdowe

Podobnie, jak inne przestępstwa związane z prawem karnym gospodarczym. Przestępstwa giełdowe mają charakter skomplikowany, ponieważ odnoszą się do tzw. prawa karnego pozakodeksowego – co oznacza -, że ich znamiona są opisane w innych ustawach niż kodeks karny. Przestępstw giełdowych jest dość sporo, ale dwa kluczowe przestępstwa, które powinny nas interesować głównie ze względu na ich

Czytaj dalej
Nielegalny obrót paliwami

Nielegalny obrót paliwami

W ramach prowadzenia kancelarii adwokackiej kilkukrotnie zarówno na łamach przedmiotowej strony, jak również bloga „prawoMOCNEGO” odniosłem się do przestępstwa będącego dla mnie „creme de la creme” przestępstw tj. wyłudzania podatku VAT. Jednakże dotychczas nie nawiązałem do ww. przestępstwa w kontekście nielegalnego obrotu paliwami płynnymi, a to właśnie największe wyłudzenia podatku od towarów i usług powstają

Czytaj dalej

Fałszowanie dokumentów

Przestępstwo fałszowania dokumentów jest przestępstwem bardzo często połączonym z innymi przestępstwami gospodarczymi w konsekwencji, czego fałszowanie dokumentacji jest zazwyczaj częścią składową „poważniejszych” przestępstw takich jak: fałszowania faktur celem uzyskania należności publicznoprawnej; uczestniczenia w karuzeli podatkowej; wyłudzenia kredytu; oszustwa. Przestępstwo fałszowania dokumentów definiuje nam art. 270 k.k., w którym ustawodawca stwierdza, że „Kto, w celu użycia

Czytaj dalej
Oszustwo kredytowe

Oszustwo kredytowe

Oszustwo kredytowe zwane też przez wielu oszustwem kapitałowym lub gospodarczym jest obecnie jednym z najczęściej ściganych przestępstw przez organy państwa. Oszustwo kredytowe jest de facto występującym we współczesnym świecie gospodarki wolnorynkowej przestępstwem polegającym na wyłudzeniu kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji itp. przez oszukańcze poczynania, jak: przedstawianie nieprawdziwych dokumentów lub oświadczeń; nieinformowanie kredytodawcy (dawcy

Czytaj dalej
Firmanctwo

Firmanctwo

Firmanctwo jest tak naprawdę niczym innym jak jednym z etapów przestępstwa podatkowego, który de facto polega na prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez podstawioną osobę bez zgłaszania jej do opodatkowania. W praktyce przestępstwo polega na tym, że podatnik za zgodą innej osoby posługuje się jej imieniem i nazwiskiem lub firmą. By łatwiej było zrozumieć przestępstwo, które zostało

Czytaj dalej
Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy

Wprowadzenie do legalnego obrotu papierów wartościowych, pieniędzy lub innych wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa bądź służących do finansowania nielegalnej działalności. W większości przypadków ze sprzedaży narkotyków, terroryzmu, nielegalnego hazardu czy prostytucji, a także pieniądze z nierejestrowanej działalności gospodarczej. Najczęściej stosowaną metodą tego procederu jest zawyżenie przychodów legalnie prosperującej działalności gospodarczej, której realne przychody są trudne

Czytaj dalej
Fikcyjny obrót - puste faktury

Puste faktury – fikcyjny obrót fakturami VAT

Puste faktury są fakturami VAT dokumentującymi usługę lub dostawę towarów, która nigdy nie miała miejsca. Posługując się pustą fakturą w celu korzyści majątkowych sprawca narażony jest na odpowiedzialność karną gospodarczą, a także odpowiedzialność karną. Nasze prawo przewiduje tzw. idealny zbieg przestępstw, który jest określony w Kodeksie Karnym Skarbowym, wystawiając nierzetelną fakturę popełniamy przestępstwo karne i

Czytaj dalej
Karuzela podatkowa i wyłudzenie VAT

Karuzela podatkowa i wyłudzenie VAT

Podatek VAT jest pośrednim podatkiem od towarów i usług, mianowicie jest przerzucany na konsumentów przez podatników, którzy nie konsumują nabytych dóbr, jedynie wykorzystują na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Ze względu na konstrukcje tego podatku na rynku są podejmowane przeróżne próby wyłudzeń i oszustw, jedną z nich jest tzw. karuzela podatkowa, której celem jest wyłudzenie podatku

Czytaj dalej