Artykuły - porady i opis przestępstw karno-gospodarczych

Razem z dynamicznie zmieniającymi się przepisami, Kancelaria cyklicznie aktualizuje tą sekcję strony. Znajdą tutaj Państwo wszystko na temat wykroczeń, przestępstw i porad związanych z tematyką strony.

Opis przestępstw karno-gospodarczych

Pokażny zbiór opisów przestępstw jest dostępny dla Państwa cały czas. Artykuły powstają w oparciu o doświadczenie naszych adwokatów.

Porady z zakrestu prawa karnego gospodarczego

Seria artykułów - porad powstała aby każdy czytelnik mógł posiąść użyteczną wiedzę. Jak pokazuje praktyka zarzuty przestępstwa gospodarczego często słyszą także pracownicy, niebędący przedsiębiorcami. To tylko pokazuje, że odpowiedzialność dotyczy niemalże każdego z nas i warto się zabezpieczyć.

Obawa matactwa jako przesłanka tymczasowego aresztowania

Możliwość zastosowania tymczasowego aresztowania, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego, ograniczona jest koniecznością ziszczenia się określonych warunków, określonych w Kodeksie postępowania karnego. I choć wydawać by się mogło, że tymczasowe aresztowanie winno być środkiem ostatecznym (ultima ratio), to praktyka procesowa pokazuje, że zbyt łatwo organom ściągania przychodzi składanie wniosków o ,,tymczas’’, a sądom

Czytaj dalej

Tymczasowe aresztowanie – przesłanki ogólne i szczególne a praktyka organów procesowych

Stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w ramach procedury karnej z pewnością stanowi ,,piętę Achillesa’’ polskiego wymiaru sprawiedliwości. Od wielu lat ten najsurowszy środek zapobiegawczy trawi problem automatyzmu w jego stosowaniu i dalszym przedłużaniu, wykorzystywania go w celach innych niż do których został on stworzony, jak brak należytego badania rzeczywistego występowania przesłanek ogólnych i

Czytaj dalej

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Przepisy kodeksu postępowania karnego zawierają pokaźny katalog środków zmierzających do wymuszenia spełniania obowiązków procesowych lub zapewnienia prawidłowego toku procesu, czyli tzw. środków przymusu procesowego. Obok zatrzymania, czy licznych mieszczących się w tej kategorii środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie, dozór, poręczenie majątkowe) wyróżnić można zabezpieczenie majątkowe. Czym jest zabezpieczenie majątkowe, kiedy się je stosuje i jak

Czytaj dalej
Szkoda w obrocie gospodarczym

Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym – nadużycie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o art. 296 k.k.

Przestępstwo stypizowane w art. 296 k.k. nazywane potocznie ,,nadużyciem zaufania’’ ma dość złożoną konstrukcję. Z uwagi na indywidualny charakter z zarzutami tego rodzaju spotykają się najczęściej menedżerowie, członkowie zarządów spółek i inne osoby obowiązane do zajmowania się cudzymi sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą. Skazanie za popełnienie tego przestępstwa wiążę się nie tylko z ewentualną karą

Czytaj dalej

SYGNALISTA to już nie mit, a FAKT

Z czym Państwu kojarzy się słowo „Sygnalista”? z Panem w żółtej kamizelce z lizakiem ? z tak zwanym „Konfidentem” ? „Kapusiem”? Czy w ogóle z jakąś postacią bajkową. Realnie w Polskim systemie prawnym przedmiotowe pojęcie  de facto  nie funkcjonuje. Tak wiem, że są przepisy: – Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym – art. 3a Ustawy; – Ustawy

Czytaj dalej

Czy Revolu(t)cja może zjeść własne dzieci? Czym jest Revolut i czy korzystanie z niego jest bezpieczne?

Rewolucja? Bank? Instytucja finansowa? Czym jest Revolut i czy korzystanie z niego jest bezpieczne? Revolut to Brytyjski (Czy, aby na pewno?) start-up, określany prestiżowym mianem “jednorożca” czyli stosunkowo nie dawno powstałego przedsiębiorstwa, którego wycena przekracza 1 mld dolarów. Na świecie jest ponad 300 firm z taką wyceną. Zalicza się do nich Revolut LTD, zarejestrowany na

Czytaj dalej
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zapomniany obowiązek, do czasu…

W dniu 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zwanego potocznie CRBR. W swym zamyśle, ten nowy rejestr publiczny to swoista księga w publicznej bibliotece,

Czytaj dalej

Galopująca odpowiedzialność AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zwana potocznie z języka angielskiego AML, ustawą AML (Antiy – Money Laundring) kolejny już raz oznacza większą odpowiedzialności i wyższe kary. Wpisuje się to w występujący już od długie czasu i dosyć ustabilizowany trend. Doskonale obrazuje to Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce rokrocznie przygotowywany 

Czytaj dalej
Przestępstwa giełdowe

Przestępstwa giełdowe

Podobnie, jak inne przestępstwa związane z prawem karnym gospodarczym. Przestępstwa giełdowe mają charakter skomplikowany, ponieważ odnoszą się do tzw. prawa karnego pozakodeksowego – co oznacza -, że ich znamiona są opisane w innych ustawach niż kodeks karny. Przestępstw giełdowych jest dość sporo, ale dwa kluczowe przestępstwa, które powinny nas interesować głównie ze względu na ich

Czytaj dalej
Nielegalny obrót paliwami

Nielegalny obrót paliwami

W ramach prowadzenia kancelarii adwokackiej kilkukrotnie zarówno na łamach przedmiotowej strony, jak również bloga “prawoMOCNEGO” odniosłem się do przestępstwa będącego dla mnie “creme de la creme” przestępstw tj. wyłudzania podatku VAT. Jednakże dotychczas nie nawiązałem do ww. przestępstwa w kontekście nielegalnego obrotu paliwami płynnymi, a to właśnie największe wyłudzenia podatku od towarów i usług powstają

Czytaj dalej