Fikcyjny obrót - puste faktury

Puste faktury – fikcyjny obrót fakturami VAT

Puste faktury są fakturami VAT dokumentującymi usługę lub dostawę towarów, która nigdy nie miała miejsca. Posługując się pustą fakturą w celu korzyści majątkowych sprawca narażony jest na odpowiedzialność karną gospodarczą, a także odpowiedzialność karną.

Nasze prawo przewiduje tzw. idealny zbieg przestępstw, który jest określony w Kodeksie Karnym Skarbowym. Wystawiając nierzetelną fakturę popełniamy przestępstwo karne i przestępstwo gospodarcze, co skutkuje odpowiedzialnością jak za dwa przestępstwa.

Sankcje karne dla wystawców i nabywców pustych faktur

Od 1 marca 2017 roku gdy weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, kary za wystawianie jak i używanie pustych faktur zostały zaostrzone.

  • podrobienie lub przerobienie faktury, w celu użycia za autentyczną, w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym. A także używanie takiej faktury jako autentycznej jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

  • wystawienie faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem przekraczającą 200 tys. zł, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej. Lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym. A także używanie takiej faktury lub faktur jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Prócz kary pozbawienia wolności, sąd może ukarać sprawcę grzywną w wysokości do 6.000.000 zł

Fikcyjny obrót pustymi fakturami

Ministerstwo Finansów informuje, że organy skarbowe nie tylko wyszukują osób wystawiających puste faktury. Oraz zorganizowanych grup zajmujących się tym procederem na większą skalę. Również osób, które nabywają takie faktury w celu oszustw podatkowych lub wyłudzeń podatku VAT.

Jak uniknąć kosekwencji związanej z pustą fakturą?

Bywają sytuacje, w których pusta faktura zostanie wystawiona przez niedopatrzenie. Aby uniknąć konsewkencji prawnych możemy

  • anulować fakturę – jeżeli faktura nie trafiła jeszcze do obiegu prawnego należy ją anulować;
  • korygować fakturę – w przypadku gdy nie ma możliwości anulowania faktury.

Puste faktury pomoc prawna

W roku 2018 fikcyjny obrót został wyłapany dwukrotnie więcej niż w roku 2017. Odpowiedzialność karna i finansowa jest dotkliwa. Prowadzenie tego rodzaju spraw niesie za sobą ogromną odpowiedzialność i wymaga ponadprzeciętnej wiedzy, a także wieloletniego doświadczenia. Decydując się na pomoc kancelarii prawnej, kluczowym jest aby wybrać taką, która się specjalizuje w tego typu sprawach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *