Kategoria: Porady

Porady z tematyki prawa karnego gospodarczego

Prócz zagrożeń natury ekonomicznej przedsiębiorca narażony jest także na odpowiedzialność karną, często nieświadomie.

Statystyki przestępstw karnych skarbowych

Stale rosnąca liczba przestępstw popełnionych przeciwko obrotowi gospodarczemu powinna być sygnałem do większej czujności przedsiębiorców. Jak pokazuje praktyka adwokacka o przestępstwa karne gospodarcze mogą być oskarżeni nie tylko właściciele spółek oraz przedsiębiorcy, a także osoby zajmujące pozycje na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych.

Jak się uchronić przed przestępstwem karnym-gospodarczym?

Na stronie cyklicznie jest publikowana seria artykułów w formie porad. Z każdego wpisu czytelnik może wyciągnąć praktyczną wiedzę.

SYGNALISTA to już nie mit, a FAKT

Z czym Państwu kojarzy się słowo „Sygnalista”? z Panem w żółtej kamizelce z lizakiem ? z tak zwanym „Konfidentem” ? „Kapusiem”? Czy w ogóle z jakąś postacią bajkową. Realnie w Polskim systemie prawnym przedmiotowe pojęcie  de facto  nie funkcjonuje. Tak wiem, że są przepisy: – Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym – art. 3a Ustawy; – Ustawy

Czytaj dalej

Czy Revolu(t)cja może zjeść własne dzieci? Czym jest Revolut i czy korzystanie z niego jest bezpieczne?

Rewolucja? Bank? Instytucja finansowa? Czym jest Revolut i czy korzystanie z niego jest bezpieczne? Revolut to Brytyjski (Czy, aby na pewno?) start-up, określany prestiżowym mianem „jednorożca” czyli stosunkowo nie dawno powstałego przedsiębiorstwa, którego wycena przekracza 1 mld dolarów. Na świecie jest ponad 300 firm z taką wyceną. Zalicza się do nich Revolut LTD, zarejestrowany na

Czytaj dalej
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zapomniany obowiązek, do czasu…

W dniu 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zwanego potocznie CRBR. W swym zamyśle, ten nowy rejestr publiczny to swoista księga w publicznej bibliotece,

Czytaj dalej

Galopująca odpowiedzialność AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zwana potocznie z języka angielskiego AML, ustawą AML (Antiy – Money Laundring) kolejny już raz oznacza większą odpowiedzialności i wyższe kary. Wpisuje się to w występujący już od długie czasu i dosyć ustabilizowany trend. Doskonale obrazuje to Barometr stabilności otoczenia prawnego w Polsce rokrocznie przygotowywany 

Czytaj dalej
Adwokat Karne Gospodarcze i Skarbowe Warszawa

Adwokat prawo karne skarbowe Warszawa – jak wybrać?

Adwokat sprawy karne skarbowe i gospodarcze – co wchodzi w zakres jego kompetencji? Prawo Karne Skarbowe pomimo tego, że w swojej nazwie zawiera dwa człony odnoszące się bezpośrednio do prawa karnego posiada swój specyficzny charakter. Po pierwsze prawo karne gospodarcze istnieje na styku prawa karnego oraz prawa gospodarczego w związku, z czym musimy być świadomi

Czytaj dalej
Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy to wprowadzenie do legalnego obrotu papierów wartościowych, pieniędzy lub innych wartości majątkowych pochodzących z przestępstwa bądź służących do finansowania nielegalnej działalności. W większości przypadków ze sprzedaży narkotyków, terroryzmu, nielegalnego hazardu czy prostytucji, a także pieniądze z nierejestrowanej działalności gospodarczej. Najczęściej stosowaną metodą tego procederu jest zawyżenie przychodów legalnie prosperującej działalności gospodarczej. Działalności,

Czytaj dalej
Karuzela podatkowa i wyłudzenie VAT

Karuzela podatkowa i wyłudzenie VAT

Na czym polega wyłudzenie VAT? Podatek VAT jest pośrednim podatkiem od towarów i usług. Mianowicie jest przerzucany na konsumentów przez podatników, którzy nie konsumują nabytych dóbr. Jedynie wykorzystują na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Ze względu na konstrukcje tego podatku na rynku są podejmowane przeróżne próby wyłudzeń i oszustw. Jedną z nich jest tzw. karuzela podatkowa,

Czytaj dalej