Karuzela podatkowa i wyłudzenie VAT

Karuzela podatkowa i wyłudzenie VAT

Na czym polega wyłudzenie VAT? Podatek VAT jest pośrednim podatkiem od towarów i usług. Mianowicie jest przerzucany na konsumentów przez podatników, którzy nie konsumują nabytych dóbr. Jedynie wykorzystują na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Ze względu na konstrukcje tego podatku na rynku są podejmowane przeróżne próby wyłudzeń i oszustw. Jedną z nich jest tzw. karuzela podatkowa, której celem jest wyłudzenie podatku VAT. Karuzele podatkowe stanowią poważny problem i są jedną z głównych przyczyn braków w budżecie.

Czym jest karuzela podatkowa?

Jest to zorganizowana przestępcza struktura transakcyjna o zaawansowanej konstrukcji, która wykorzystuje wartość dodaną podatku VAT, aby uniknąć zapłaty VAT należnego. Także, która ma na celu uzyskanie zwrotu VAT poprzez upozorowanie przepływu towarów pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w różnych państwach Unii Europejskiej.

Określenie karuzela podatkowa pochodzi od sposobu, w jaki towary krążą pomiędzy podmiotami biorącymi udział w procederze. Najczęściej są to towary o niewielkich gabarytach, łatwe w transporcie. Na które jest duży popyt, dzięki temu można je szybko sprzedać. Najczęściej są to smartfony i elektronika o dużej jednostkowej wartości, sprzedawana po zaniżonej cenie.

Mechanizm działania karuzeli podatkowej w skrócie i wyłudzenie VAT

Najprostszy mechanizm karuzeli podatkowej polega na tym, iż Podatnik A mający siedzibę w Polsce, sprzedaje swoje towary podatnikowi B mającemu siedzibę w innym kraju UE – np. Niemczech. W związku z rozpoczętą transakcją transgraniczną sprzedaż dokonana przez A objęta jest stawką zerową podatku, a więc A nie płaci podatku VAT. Podatek ten, co do zasady powinien zapłacić podatnik B. Podatnik B nie dokonuje jednak zapłaty podatku wynikającego, z ww. transakcji, następnie sprzedaje towar w Niemczech podatnikowi C, nalicza i zyskuje podatek, nie płaci go i znika. Podatnik C kolejno sprzedaje towar znowu do podatnik A tworząc tym samym karuzelę.

Często towary nawet nie opuszczają magazynu, w ten sposób powstaje fikcyjna wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak uchronić się przed karuzelą VAT?

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w transakcjach karuzelowych biorą udział podmioty nawet z kilkunastu państw. Niektórzy podatnicy mogą być nieświadomi, iż są częścią struktury karuzeli podatkowej. Aby uchronić się przed uczestnictwem w wyłudzeniu podatku VAT warto skorzystać z porady specjalisty. Adwokata lub radcy który ma wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu procedur weryfikacyjnych transakcji, a tym samym zabezpieczyć się przed oszustwem i narażeniem na odpowiedzialność skarbową.

2 komentarzy do “Karuzela podatkowa i wyłudzenie VAT”

  1. Mam pytanie, czy takie same przepisy obowiązują w innych państwach UE? Czy współpracują Państwo z podmiotami z zagranicy?

    1. W UE obowiązują standardowe przepisy dotyczące VAT-u, ale ich stosowanie może się w praktyce różnić w zależności od kraju UE.

      W przypadku przedsiębiorstw mających siedzibę w UE VAT jest naliczany od większości transakcji sprzedaży i zakupu w UE.

      VAT nie jest pobierany w przypadku eksportu do krajów spoza UE. W takim przypadku podatek od wartości dodanej jest płacony w kraju przywozu i trzeba przedstawić dowód, że towar został wywieziony do kraju spoza UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *