Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Oferta AML/Compliance

Oferta usług z zakresu doradztwa Compliance, Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych oraz AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Przedstawiamy Państwu ofertę Compliance, AML – ­przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu świadczoną w ramach Kancelarii Adwokackiej Prawa Karnego Gospodarczego.

Mając na uwadze Państwa zakres działalności, dynamiczne otoczenie prawne, stale zwiększającą się liczbę regulacji i nakładanych przez organy Państwa obowiązków oraz uwzględniając konieczność ograniczenia ryzyka nałożenia na Członków Zarządu i pracowników dotkliwych kar finansowych, zachowania najwyższych standardów postępowania oraz dbania o reputację Firmy i budowania jej pozytywnego wizerunku przedstawiamy Państwu ofertę prawną zapewniającą kompleksową obsługę prawną w zakresie Compliance,AML.

Kancelaria Prawa Karnego Gospodarczego, działa w zorientowaniu na realizację potrzeb klientów, zapewniając im bezpieczeństwo prawne przy możliwie maksymalnej oszczędności kosztów obsługi oraz krótkim czasie działania i terminowej realizacji usług.

Chronimy interesy naszych Klientów oraz ich bliskich.

ZAKRES OFERTY

1. Usługa doradcza w zakresie Compliance (zgodności z regulacjami)

 1. Ocenę zgodności działania Państwa Firmy ze środowiskiem legislacyjnego w ramach, którego prowadzona jest działalność;
 2. Badanie oraz audyt procesów Firmy w kontekście ich efektywności i zgodności z prawem;
 3. Formułowanie raportu poaudytowego wraz z wnioskami i zaleceniami w celu eliminacji ryzyka prawnego;
 4. Przygotowanie repozytorium legislacyjnego kluczowych przepisów prawa;
 5. Monitoring zmian przepisów prawa  – newsletter Compliance;
 6. Wsparcie w interpretacji i wdrożeniu wymogów regulacyjnych;
 7. Tworzenie zgodnych, adekwatnych i efektywnych Procedur wewnętrznych;
 8. Budowana efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe takie jak m.in. Rekomendacja H Komisji Nadzoru Finansowego oraz standardy International Internal Audit Assosciation;
 9. Tworzenie i utrzymywanie niezależnych kanałów informowania o naruszeniach (Whistleblowing);
 10. Opracowanie i wdrożenie Kodeksów Etycznych i zasad postępowania pracowników;
 11. Wsparcie doświadczonych prawników w sporach z organami Państwa;

2. Usługa doradcza związana z AML – przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

 1. Audyt zgodności Instytucji obowiązanej/Firmy z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wytycznymi regulatorów oraz najlepszymi praktykami rynkowymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na poziomie polityk i procedur, procesów oraz systemów;
 2. Przygotowanie raportu poaudytowego wraz ze wskazaniem działań do podjęcia, które mają na celu mitygowanie ryzyka prawnego;
 3. Wsparcie w interpretacji i wdrożeniu wymogów regulacyjnych;
 4. Ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;
 5. Ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu Firmy,      kontrahentów, klientów, partnerów biznesowych;
 6. Tworzenie wewnętrznej Procedury dedykowanej AML;
 7. Wsparcie w wykonywaniu ciążących obowiązków regulacyjnych,
 8. Wsparcie doświadczonych prawników w sporach z organami Państwa;
 9. Szkolenia dla pracowników ;
 10. Wsparcie w Identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego (UBO), dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych oraz monitoring wymaganych aktualizacji;